Arlien

Terms and Conditions

Arlien BV geeft individuele hypnose-, coaching, yoga- en energetische sessies en organiseert workshops. Elkeen die een individuele sessie of workshop bij Arlien BV volgt, verklaart zich akkoord met de hieronder opgesomde voorwaarden.

1. Alle door de klant verstrekte informatie, is en blijft vertrouwelijk voor de medewerkers van Arlien BV. Arlien BV deelt deze informatie niet met derden, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2. Betalingsvoorwaarden :

– Individuele sessies :

  • met paypal op de website
  • iZettle ter plaatse.

– Workshops :

  • via bankoverschrijving op rekeningnummer : NL 39 RABO 03267821 68 op naam van Arlien
  • via paypal


– Annulering of terugbetaling na een betaling van welke dienst ook verleend door Arlien BV is niet mogelijk.

– Kosteloos annuleren kan

  • Tot 48 uur vóór de aanvang van een privé sessie
  • Tot 14 dagen vóór de aanvang van een workshop.


Nadien is dat niet meer mogelijk. Indien u de geboekte individuele sessie of workshop wenst om te boeken naar een andere datum, dan kan dit kosteloos, op basis van beschikbaarheid.

– Bij het niet verschijnen op de door u geboekte individuele sessie of workshop, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd.

3. De individuele sessie of workshop gaat niet door wanneer de therapeut ziek is of bij overmacht.

4. Het indienen van een klacht kan enkel schriftelijk. Dit dient opgestuurd te worden naar : Arlien BV – Fritz Conijnstraat 18, 1 hoog te 1063 CD Amsterdam. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De ontvangst van de klacht wordt binnen een week schriftelijk bevestigd. Een reactie op de klacht mag u verwachten binnen een termijn van vier weken. Het kan voorkomen dat een onafhankelijke derde partij bij de klachtenprocedure dient te worden betrokken. In dat geval wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld met een indicatie van de datum waarop de klant antwoord mag verwachten.

5. Al het uitgegeven materiaal van Arlien BV behoort tot het intellectuele eigendom van Arlien de Vries. Deze kennis, informatie mag niet met anderen worden gedeeld, noch privé noch voor commerciële doeleinden; tenzij met toestemming van Arlien BV. Copyright van het studiemateriaal behoort toe aan Arlien BV.

6. Het is mogelijk dat Arlien BV foto’s, video’s en geluidsfragmenten maakt tijdens een workshop. Het is mogelijk dat een deelnemer hierop herkenbaar is. Arlien BV heeft

het recht deze foto’s, video’s en geluidsfragmenten voor marketingdoeleinden te gebruiken. Als u dit niet wenst, dient u dit bij aanvang van de workshop te melden.

7. Het bezoeken van een workshop of behandeling van Arlien BV verloopt op eigen risico van de deelnemer.

Arlien BV is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade toegebracht door een (ingeschakelde) derde en schade ontstaan door het niet opvolgen van de aanwijzigingen van Arlien BV. Ook is Arlien BV niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van spullen die de deelnemer heeft meegebracht.

8. Bij de inschrijving voor een behandeling of workshop staat duidelijk omschreven wat deze inhoud, en welke de bijzondere bepalingen zijn. De deelnemer dient om aan een behandeling of workshop te kunnen deelnemen in goede geestelijke gezondheid te verkeren. Bij de minste twijfel dient de deelnemer dit aan de vertegenwoordiger, van Arlien BV, Arlien de Vries, te melden. Waarop de nodige maatreglen zullen worden genomen.

9. Het is verboden drugs en/of alcohol te gebruiken tijdens een behandeling of workshop, of deze hienaartoe mee te brengen.

Online sessies!

Tijdens de lock-down kan je een online therapie sessie boeken voor Hypnotherapy en Coaching

Hebt u angsten, fobieën,
verslavingen, stress, pijn, of een gebrek aan zelfvertrouwen waar u niet vanaf komt en
helemaal klaar mee bent?

Ontdek vrijblijvend onze werkwijze om jou van het probleem af te helpen.